Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία,
Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία


Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης ακαδ. έτους 2022-2023

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως 22/1/2023

«Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία»
«Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press»

Το πρώτο στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία», «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press» είναι γεγονός. Πρόκειται για ένα ΠΜΣ καινοτόμο και μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει µια ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των πεδίων που συνδέονται µε την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ στον Αθλητισμό. Το Πρόγραμμα έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης στους τομείς της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και του Φωτορεπορτάζ στον Αθλητισμό μέσα από γνωστικά πεδία όπως: τεχνικές σύνταξης και διαχείρισης αθλητικού περιεχομένου για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύγχρονες μορφές αθλητικής δημοσιογραφίας κι επικοινωνίας (πολυμεσική, δημοσιογραφία δεδομένων, ρομποτική δημοσιογραφία, δημοσιογραφία πολιτών, Social media κα.), φωτορεπορτάζ, ψηφιακές πλατφόρμες για τις αθλητικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων events και σύγχρονα Στοιχηματικά Media. Εκτός των μαθημάτων κορμού, στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τις θεματικές περιοχές του Δικαίου, της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης και της Ηθικής στον Αθλητισμό.

Σας περιμένουμε για να διαμορφώσουμε μαζί τη νέα γενιά εξειδικευμένων και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Παναγιώτα (Γιώτα) Αντωνοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια

Το πρώτο στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία», «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press» είναι γεγονός. Πρόκειται για ένα Π.Μ.Σ. καινοτόμο και μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει µια ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των πεδίων που συνδέονται µε την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ στον Αθλητισμό. Το Πρόγραμμα έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης στους τομείς της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και του Φωτορεπορτάζ στον Αθλητισμό μέσα από γνωστικά πεδία όπως: τεχνικές σύνταξης και διαχείρισης αθλητικού περιεχομένου για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύγχρονες μορφές αθλητικής δημοσιογραφίας κι επικοινωνίας (πολυμεσική, δημοσιογραφία δεδομένων, ρομποτική δημοσιογραφία, δημοσιογραφία πολιτών, Social media κα.), φωτορεπορτάζ, ψηφιακές πλατφόρμες για τις αθλητικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων events και σύγχρονα Στοιχηματικά Media. Εκτός των μαθημάτων κορμού, στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τις θεματικές περιοχές του Δικαίου, της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης και της Ηθικής στον Αθλητισμό.

Σας περιμένουμε για να διαμορφώσουμε μαζί τη νέα γενιά εξειδικευμένων και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Παναγιώτα (Γιώτα) Αντωνοπούλου
Αναπλ. Καθηγήτρια

   Το πρώτο στην Ελλάδα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Αθλητική Επικοινωνία, Δημοσιογραφία και Φωτοειδησιογραφία», «Master of Science in Modern Sport Communication, Journalism and Photo Press» είναι γεγονός. Πρόκειται για ένα Π.Μ.Σ. καινοτόμο και μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει µια ολιστική και διεπιστηµονική προσέγγιση των πεδίων που συνδέονται µε την Επικοινωνία και τα ΜΜΕ στον Αθλητισμό. Το Πρόγραμμα έρχεται να καλύψει σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης στους τομείς της Επικοινωνίας, της Δημοσιογραφίας και του Φωτορεπορτάζ στον Αθλητισμό μέσα από γνωστικά πεδία όπως: τεχνικές σύνταξης και διαχείρισης αθλητικού περιεχομένου για έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σύγχρονες μορφές αθλητικής δημοσιογραφίας κι επικοινωνίας (πολυμεσική, δημοσιογραφία δεδομένων, ρομποτική δημοσιογραφία, δημοσιογραφία πολιτών, Social media κα.), φωτορεπορτάζ, ψηφιακές πλατφόρμες για τις αθλητικές μεταδόσεις, δημοσιογραφική κάλυψη των μεγάλων events και σύγχρονα Στοιχηματικά Media. Εκτός των μαθημάτων κορμού, στους φοιτητές προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τις θεματικές περιοχές του Δικαίου, της Οικονομίας, της Οργάνωσης και Διοίκησης και της Ηθικής στον Αθλητισμό.
Σας περιμένουμε για να διαμορφώσουμε μαζί τη νέα γενιά εξειδικευμένων και άρτια εκπαιδευμένων στελεχών Επικοινωνίας και ΜΜΕ, ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου στην Ελλάδα και διεθνώς.
Η διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
Παναγιώτα Ι. Αντωνοπούλου
Καθηγήτρια

Ημερολογιακός Προγραμματισμός
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Διάρκεια φοίτησης

Η συνολική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα

Πιστωτικές μονάδες

Οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του προγράμματος σπουδών είναι ενενήντα (90 ECTS)

Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες (3.000€) ευρώ.

Γιατί να επιλέξετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Για την παροχή εξειδικευμένης γνώσης της αθλητικής δημοσιογραφίας και επικοινωνίας σε συνδυασμό με τις νέες δημοσιογραφικές τεχνικές και τις νέες μορφές δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή.

Για τη συνδυαστική εκπαίδευση στην παραγωγή και διανομή ειδησιογραφικού περιεχομένου σε μορφή print, digital και mobile με υψηλή ταχύτητα διάχυσης.

Για τη δυνατότητα των φοιτητών να διενεργήσουν πρακτική άσκηση σε ΜΜΕ, ενημερωτικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις, πρακτορεία ειδήσεων ή φωτορεπορτάζ, Ιδρύματα Τύπου και/ή Φωτοειδησιογραφίας, αθλητικούς φορείς και οργανισμούς, φορείς Τ.Α., διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες παραγωγής και διανομής ψηφιακού περιεχομένου.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ. ΔΕ ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!

ΔΡΑΣΕΙΣ

No posts found!

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ